HDSD cập nhật hồ sơ nhân sự

Tệp đính kèm 
HDSD TK thong tin nhan su.docx