HDSD kiểm kê tài sản

Tệp đính kèm 
Microsoft Office document icon HDSD kiem ke tai san.doc