Hình thức liên hệ

Điện thoại

Email

Facebook

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Văn phòng điện tử

là phần mềm quản lý tác nghiệp, giúp việc truyền tải thông tin trong đơn vị được đồng nhất, nhanh chóng...

Thư điện tử

đăng ký, và sử dụng dịch vụ thư điện tử của trường Đại học GTVT

Cổng thông tin điện tử

là nơi lưu trữ, trao đổi thông tin, phục vụ công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường

Máy tính - Máy in

các vấn đề liên quan đến phần mềm, phần cứng của máy tính hoặc máy in trong toàn trường

Wifi UTC

vấn đề tạo tài khoản và sử dụng hệ thống wifi của trường Đại học GTVT

Phần mềm quản lý đào tạo

được xây dựng nhằm hỗ trợ các cán bộ xử lý công việc trong công tác quản lý đào tạo và khai thác thông tin

Khảo sát

lấy kết quả khảo sát đánh giá HĐGD của giảng viên và đánh giá cố vấn học tập qua hệ thống văn phòng điện tử