Hướng dẫn cập nhật Thông tin giảng viên trên hệ thống văn phòng điện tử

1. Địa chỉ truy cập chương trình

http://vanphongdientu.utc.edu.vn

Trong trường hợp đã gõ đúng địa chỉ như trên mà vẫn không vào được thì có thể liên hệ với TT ƯDCNTT để được hỗ trợ theo địa chỉ:

- Văn phòng giao dịch: Phòng 510 – Nhà A1 – Trường Đại học GTVT

- Điện thoại: 04 37665609

- Email: cait.info@utc.edu.vn

2. Đăng nhập chương trình (Chú ý: Tài khoản đã được bàn giao cho Tất cả các Khoa – Bộ môn)

 

3. Giao diện chính của hệ thống sau khi đăng nhập

Sử dụng và khai thác các nội dung khác được cập nhật trong thời gian tới. Người sử dụng lưu ý: Tất cả những nội dung mới cập nhật hoặc các nội dung cần lưu ý sẽ có biểu tượng

4. Cập nhật thông tin giảng viên

Lưu ý:

* Đối với mỗi loại tài khoản Khoa, Bộ môn, Giảng viên sẽ có mức độ tra cứu tùy vào quyền mà tài khoản đó được phân

- Đối với tài khoản của Khoa: có thể tra cứu và cập nhật thông tin của Giảng viên trong toàn Khoa

- Đối với tài khoản của Bộ môn: có thể tra cứu và cập nhật thông tin của Giảng viên trong toàn Bộ môn

- Đối với tài khoản của Giảng viên: chỉ có thể tra cứu và cập nhật thông tin của cá nhân Giảng viên

- Bước 1: Người sử dụng chọn Trang chủ à Nhấn vào biểu tượng ở menu Trái của màn hình sau khi đăng nhập. Hệ thống hiển thị danh sách Giảng viên của toàn Khoa, hoặc Bộ môn

- Rê chuột và nhấn vào biểu tượng để cập nhật thông tin của từng giảng viên

- Nhấn vào Tiêu đề cột BỘ MÔN để sắp xếp danh sách giảng viên theo bộ môn

- Gõ Họ tên hoặc Mã giảng viên vào ô Tìm kiếm để thực hiện tìm kiếm

Bước 2: Cập nhật thông tin giảng viên

- Rê chuột và nhấn vào biểu tượng ở dòng tên của Giảng viên để cập nhật thông tin của giảng viên. Hệ thống hiển thị giao diện cập nhật thông tin như sau

Chú ý: - Các thông tin có dấu (*) hoặc (**) bắt buộc phải nhập.

- Kiểm tra các thông tin có dấu (*), các thông tin mặc định của Giảng viên như : Mã GV, Tên GV, ngày sinh, Học hàm, Học vị sẽ được phòng TCCB cập nhật trong thời gian tới, nếu có sai sót người sử dụng nhập ở mục Đính chính thông tin sai.

            - Bấm (+) để thêm nhiều bản ghi.

            - Bấm Cập nhật để lưu lại thông tin trước khi thoát.

            - Bấm vào Ảnh đại diện để tải ảnh đại diện của giảng viên lên hệ thống

Tệp đính kèm 
Tập tin HDSD TK Cap nhat TTGV.docx