Hướng dẫn đăng tin trên Cổng thông tin điện tử

I. Giới thiệu các chức năng quản trị

Để quản trị, đầu tiên phải đăng nhập ở đầu trang chủ  http://www.utc.edu.vn

Các chức năng quản trị sẽ hiển thị menu trên cùng. Tùy quyền của người dùng mà menu quản trị sẽ hiện tương ứng. Người thuộc nhóm admin thì có mọi quyền, các nhóm người dùng khác thì có thể thêm quyền hoặc xóa bớt quyền.

Các chức năng quản trị:

 • Đổi mật khẩu
 • Quản trị tin tức
 • Quản trị Tin tức hoạt động chung
 • Quản trị Tin đào tạo
 • Quản trị Trang giới thiệu
 • Quản trị Tài liệu  - văn bản
 • Quản trị Thư viện ảnh
 • Tìm kiếm tin tức trên trang quản trị

II. Hướng dẫn quản trị

    1. Đổi mật khẩu

 • Sau khi đăng nhập hiển thị trang quản trị cá nhân của người quản trị. Để thay đổi mật khẩu chọn Sửa
 • Thông tin cá nhân của người quản trị hiện ra như hình dưới
 • Nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới, xác nhận lại mật khẩu mới.
 • Các thông tin có dấu (*) là bắt buộc phải nhập.

 

 

 • Sau khi thay đổi mật khẩu và thông tin cá nhân chọn Lưu để kết thúc quá trình thay đổi mật khẩu.

 

 

2. Quản trị tin tức

Để quản trị tin tức chọn mục Nội dung > Thêm nội dung.

Tùy quyền của người dùng mà menu quản trị sẽ hiện tương ứng. Người thuộc nhóm admin thì có mọi quyền, các nhóm người dùng khác thì có thể thêm quyền hoặc xóa bớt quyền.

        Để thêm một tin mới chọn chức năng quản trị tương ứng. sau đó các bước thực hiện như sau:

1. Nhập vào tiêu đề của tin vào ô Tiêu đề

2. Click chọn danh mục gốc để lưu trữ tin trong ô Danh mục

3. Nếu muốn để ảnh tiêu đề của tin click Duyệt trong ô Ảnh để chọn đường dẫn ảnh → sau đó chọn Tải lên.  Trong trường hợp muốn xoá ảnh tiêu đề, chỉ cần chọn ảnh muốn xoá và nhấp chuột vào nút Xóa để xoá.

4. Để nhập nội dung tóm tắt của tin, cick Edit summary của mục Nội dung (Edit summary) → sau đó nhập nội dung tóm tắt của tin trong ô Summary (Hide summary)

5. Nhập nội dung chi tiết của tin trong ô Nội dung

6. Click chọn chế độ Full HTML trong ô Text Format để định dạng chế độ văn bản

7. Nếu muốn gửi kèm file click Duyệt trong ô Tệp đính kèm để chọn đường dẫn file → sau đó chọn Tải lên. .  Trong trường hợp muốn xoá file đính kèm, chỉ cần chọn file muốn xoá và nhấp chuột vào nút Xóa để xoá.

8. Chọn Lưu để kết thúc quá trình cập nhật tin.

 • Các thông tin có dấu (*) là bắt buộc phải nhập.

 

*Lưu ý: Để thêm ảnh vào nội dung bài viết các bước làm như sau:

- Định dạng văn bản ở chế độ Full HTML.

- Chọn công cụ upload ảnh trên cửa sổ soạn thảo

-  Sau khi nhấn nút “Hình ảnh”  trên thanh công cụ màn hình hiện ra như sau:

 

3. Tìm kiếm tin tức trên trang quản trị

Để tìm kiếm tin tức đã xuất bản click chọn mục Find Content trên menu trái, màn hình xuất hiện như sau:

 

Các bước để tìm kiếm như sau:

1. Click chọn trạng thái tin đã xuất bản hay chưa xuất bản..... trong mục Trạng thái

2. Chọn loại tin thuộc loại quản trị nào( Ví dụ: Quản trị Báo cáo & lịch công tác) trong mục Loại

3. Chọn Lọc để tìm kiếm. Sau khi hệ thống đã lọc ra tất cả các tin cần tìm kiếm, có thể  sửa, xóa tin nào thuộc quyền của người dùng đó đã tạo ra

4. Chọn Khôi phục để về chế độ hiện thị tất cả các tin có trong hệ thống  

 

Tệp đính kèm 
Microsoft Office document icon HDSD Portal new.doc