Hướng dẫn xem kết quả khảo sát đánh giá Cố vấn học tập bằng tài khoản Văn phòng điện tử

1. Tổng quan về hệ thống

* Đối với mỗi loại tài khoản Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập sẽ có mức độ tra cứu tùy vào quyền mà tài khoản đó được phân

- Đối với tài khoản của Khoa: có thể tra cứu được kết quả đánh giá và danh sách sinh viên không tham gia đánh giá của cả Khoa, Bộ môn, từng CVHT thuộc Khoa

- Đối với tài khoản của Bộ môn: có thể tra cứu được kết quả đánh giá và danh sách sinh viên không tham gia đánh giá của các CVHT thuộc Bộ môn

- Đối với tài khoản của CVHT: có thể tra cứu được kết quả đánh giá và danh sách sinh viên không tham gia đánh giá theo lớp quản lý của cá nhân CVHT

Lưu ý: đối với những CVHT trong danh sách bộ môn nhưng không có kết quả phản hồi có nghĩa CVHT này quản lý lớp thuộc TTĐTQT--> vì vậy chỉ TTĐTQT và cá nhân CVHT mới có thể xem được

 

2. Thực hiện tra cứu kết quả phản hồi của sinh viên về hoạt động của CVHT

- Bước 1:Người sử dụng chọn Trang chủà Nhấn vào biểu tượng ở menu Trái của màn hình sau khi đăng nhập

Bước 2: Nhấn chọn “Phiếu Đánh giá hoạt động của Cố vấn học tập ” à Màn hình giao diện sẽ hiển thị Danh sách sinh viên không tham gia Khảo sát tương ứng với mỗi loại tài khoản được phân quyền là Khoa, Bộ môn, hay cá nhân CVHT.

3. Tra cứu Danh sách sinh viên không tham gia phản hồi

- Người sử dụng có thể gõ trực tiếp các tiêu chí cần tìm kiếm như  Khóa hoặc Tên lớp, Tên Cố vấn học tập, Tên sinh viên, Mã sinh viên để thực hiện tìm kiếm vào ô

- Nhấn vào biểu tượng để xuất danh sách sinh viên không tham gia khảo sát theo tiêu chí đã tìm kiếm

4. Thực hiện tra cứu kết quả phản hồi đối với tài khoản của Khoa

- Nhấn vào tên Khoa để xem kết quả phản hồi CVHT của cả Khoa

- Nhấn vào tên Bộ môn để xem kết quả phản hồi CVHT của cả Bộ môn thuộc Khoa

- Nhấn vào tên CVHT để xem kết quả phản hồi  của cá nhân CVHT

Chú ý: vì lý do bảo mật thông tin nên người viết TLHD xin phép không để hiển thị thông tin Tổng điểm và điểm TB của cá nhân CVHT trên ảnh minh họa

* Tra cứu kết quả đối với tài khoản của Bộ môn và Giảng viên

Thực hiện tương tự như tra cứu đối với tài khoản của Khoa.

 

 

 

 

Tệp đính kèm 
Tập tin HDSD TK tra cuu KQ CVHT.docx