Hướng dẫn xem Kết quả khảo sát đánh giá hoạt động giảng dạy của Giảng viên bằng tài khoản Văn phòng điện tử

1. Tổng quan về hệ thống

* Đối với mỗi loại tài khoản Khoa, Bộ môn, Giảng viên sẽ có mức độ tra cứu tùy vào quyền mà tài khoản đó được phân

- Đối với tài khoản của Khoa: có thể tra cứu được kết quả Phần trăm tiêu chí của Khoa, xếp hạng các bộ môn thuộc Khoa, xếp hạng các giảng viên thuộc Khoa và Tổng hợp kết quả phản hồi của sinh viên đối với từng Giảng viên thuộc Khoa

- Đối với tài khoản của Bộ môn: có thể tra cứu được kết quả Phần trăm tiêu chí của Bộ môn,  xếp hạng các giảng viên thuộc Bộ môn và Tổng hợp kết quả phản hồi của sinh viên đối với từng GV thuộc Bộ môn.

- Đối với tài khoản của Giảng viên: có thể tra cứu được Tổng hợp kết quả phản hồi của sinh viên đối với cá nhân Giảng viên.

Lưu ý: đối với những giảng viên không có kết quả phản hồi hệ thống sẽ thông báo “Không tìm thấy phiếu khảo sát hoặc tổng số phiếu khảo sát hợp lệ nhỏ hơn 10 phiếu”

2. Thực hiện tra cứu kết quả phản hồicủa sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên

- Bước 1:Người sử dụng chọn Trang chủà Nhấn vào biểu tượng ở menu Trái của màn hình sau khi đăng nhập

Bước 2: Nhấn chọn “Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên HKI (2015-2016)”

* Thực hiện tra cứu kết quả phản hồi đối với tài khoản của Khoa

Sau khi chọn Phiếu, giao diện hiển thị Bảng thống kê kết quả lấy ý kiến phản hồi của toàn trường như hình dưới:

- Nhấn vào tên Khoa để xem kết quả phản hồi và xếp hạng của cả Khoa

- Nhấn vào tên Bộ môn để xem kết quả phản hồi và xếp hạng của cả Bộ môn

- Nhấn vào tên Giảng viên để xem kết quả phản hồi và xếp hạng của GV

- Nhấn vào biểu tượng để xem Tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi của Khoa (phần trăm tiêu chí)

- Nhấn vào biểu tượng để xem kết quả bảng xếp hạng thứ tự các Bộ môn

- Nhấn vào biểu tượng để xem kết quả bảng xếp hạng thứ tự các Giảng viên của Khoa

- Nhấn vào biểu tượng để xem kết quả tổng hợp kết quả phản hồi của từng Giảng viên

- Nhấn vào biểu tượng để in kết quả tổng hợp

* Tra cứu kết quả đối với tài khoản của Bộ môn và Giảng viên

Thực hiện tương tự như tra cứu đối với tài khoản của Khoa.

3. Tra cứu Danh sách sinh viên không tham gia phản hồi

Người sử dụng chọn chức năngở menu trái của màn hình

- Người sử dụng có thể gõ trực tiếp Khóa hoặc Tên lớp để thực hiện tìm kiếm vào ô hoặc cũng có thể nhấn biểu tượng của ô Tìm kiếm để thực hiện Tìm kiếm nâng cao

- Chọn Khóa à Chọn Lớp à Nhấn Tìm kiếm àhệ thống sẽ lọc ra danh sách sinh viên không tham gia khảo sát theo tiêu chí người sử dụng chọn

- Nhấn vào biểu tượng để xuất danh sách sinh viên không tham gia khảo sát theo tiêu chí đã tìm kiếm