Tài liệu hướng dẫn sử dụng wifi UTC bằng tài khoản văn phòng điện tử

HƯỚNG DẪN

V/v: khởi tạo và kích hoạt tài khoản mạng Internet không dây Wifi-UTC

Thực hiện chủ trương của Nhà trường về việc phủ sóng mạng internet không dây toàn bộ khuôn viên Trường. Cho đến thời điểm tháng 01 năm 2014, Trung tâm Ứng dụng CNTT đã thực hiện triển khai lắp đặt hệ thống mạng internet không dây tại các khu vực:

          Để thực hiện sử dụng được mạng Internet không dây Wifi-UTC người sử dụng cần có một  tài khoản Văn phòng điện tử của Nhà trường và thiết bị sử dụng (Laptop, IPAD, SmartPhone,…) có tính năng kết nối mạng không dây.

 Các bước thực hiện kết nối như sau:

Bước 1: Kết nối đến hệ thống mạng Wifi-UTC thực hiện chọn tên mạng Internet Wifi-UTC trong danh sách các mạng không dây hiện có như thể hiện ở hình dưới:

Đánh dấu tích vào lựa chọn Connect automatically để thiết bị tự động kết nối lại hệ thống mạng Wifi-UTC trong những lần sau. Kết nối thành công hệ thống sẽ báo như hình mô tả bên dưới:

Bước 2: Bật trình duyệt Internet Explore (hoặc Google Chrome hoặc Firefox) màn hình yêu cầu đăng nhập  như thể hiện ở hình dưới. Chú ý: Sử dụng Tài khoản Văn phòng điện tử (đã được cấp) để Đăng nhập.

 

 

Mọi thắc mắc và hỗ trợ kỹ thuật về hệ thống Wifi-UTC hãy liên hệ:

Văn phòng Trung tâm ƯDCNTT : Phòng 510 - Nhà A1

Điện thoại                                   : 04 3766 5609

Email                                         : cait.info@utc.edu.vn