Thông báo

Hỗ trợ đăng nhập wifi UTC:

Khi kết nối với một thiết bị bất kì nào có tên wifi UTC thì mọi người bắt buộc phải mở trình duyệt web đang sử dụng trên máy gõ đường link nào đó để vào mạng thì trang đăng nhập sẽ hiện ra để người sử dụng đăng nhập

Lưu ý: Mọi người kết nối xong mà vào luôn FB, Zalo, YH hay Skype sẽ không vào được mạng vì chưa được đăng nhập tài khoản nên hệ thống wifi chưa được kích hoạt.