HDSD - Tách lớp học phần tín chỉ

Bước 1: Vào chức năng:Trang chủ->Khối lượng giảng dạy->Quản lý báo giảng thời khóa biểu->Tách lớp thực tập, đồ án(tín chỉ). Hệ thống sẽ hiển thị ra giao diện sau đây:


Bước 2: Chọn “Học kỳ”, “Hệ đào tạo”, “Khóa”, “Bộ môn”, “Kiểu lớp”.

Bước 3: + Click chọn “Lớp học phần” cần tách và chọn nhập số “Theo số SV”(Lưu ý: tách theo nhóm) hoặc “Theo số tiết”

              + Nhấn nút “Tách lớp môn học”

              + Chọn “Giảng viên ”, và có thể chỉnh sửa số sinh viên trong các nhóm    

              + Nhấn “Cập nhật” để hoàn tất quá trình tách lớp

Lưu ý: Bộ môn có thể tách các lớp học phần lý thuyết để phân công cho nhiều giáo viên giảng một lớp theo số tiết.

Tệp đính kèm 
Tập tin HD tach lop hoc phan_tin chi.docx